ตรวจสอบประวัติการวิ่งของคุณ
มูลนิธิก้าวคนละก้าว
เลข BIB ต้องมี 7 หรือ 8 ตัว รวม VR นำหน้า
( ตรวจสอบได้เฉพาะ VR BIB ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น )