ก้าวคนละก้าวภาคใต้

** หากท่านประสงค์ต้องการปริ้นใบเสร็จย้อนหลัง สมัครสมาชิกได้ ที่นี่ **

“ก้าวคนละก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคใต้
** โปรดอ่านก่อนสมัคร ลิงค์นี้สำหรับร่วมวิ่งบันทึกสถิติ 
ณ ลากูน่า จ.ภูเก็ต วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เท่านั้น **


  เปิดรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2562

  รายได้จากการรับสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 7 โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้


  1.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

  3.โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง

  4.โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่

  5.โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา

  6.โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา

  7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต


  กิจกรรมจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

      จุดปล่อยตัว  :  Laguna Grove

      พิกัด 7.9970580, 98.2974000

      จุดเส้นชัย     :    Xana beach

      พิกัด  7.9970580, 98.2974000    

  ระยะทางวิ่ง   :  10.8 กิโลเมตร