“ก้าวคนละก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ 
 อยู่ที่ไหนก็ "ก้าว" ได้  Virtual Run 


** กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร ดังนี้ **
              1. Virtual Run เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาร่วมวิ่งบันทึกสถิติ ณ Laguna จ.ภูเก็ต
           2.สมัครวิ่ง Virtual Run ไม่มีสิทธิ์นำ e-bib เข้าร่วมวิ่งในเส้นทาง 10.6 กิโลเมตรสุดท้ายได้ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 27 ตุลาคม 2562 


เปิดบริจาคเพื่อร่วมวิ่ง 15 วันเท่านั้น !! 

ตั้งแต่วันที่ 12-26 ตุลาคม 2562 รายได้จากการรับสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 7 โรงพยาบาลภาคใต้

1.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
3.โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
4.โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
5.โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา
6.โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต


● ระยะเวลาร่วมวิ่งสะสมระยะ

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562


● ระยะเวลาการส่งผลวิ่ง

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562● ระยะทางวิ่ง

10.6 กิโลเมตร● อัตราค่าสมัครร่วมวิ่ง : ราคา 200 บาท

     เมื่อสมัครแล้ว กรุณาทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่กดสมัคร หากท่านไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์● ช่องทางการชำระเงิน

    1. ชำระผ่านบัตรเครดิต (ค่าบริการ 1.5 %)

    2. นำ QR Code ที่ได้ ชำระผ่าน Mobile Bangking

    3. สำหรับนักวิ่งที่ไม่สะดวกชำระเงินผ่านระบบการรับสมัคร สามารถชำระเงินเข้าบัญชีมูลนิธิ ตามรายละเอียดดังนี้

--------------------------------------

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน

เลขที่บัญชี : 111-393-895-2

ชื่อบัญชี : มูลนิธิก้าวคนละก้าวเพื่อบริจาคร่วมวิ่งการกุศล

--------------------------------------

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แนบหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบรับสมัคร โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. กดเข้า ประวัติการสมัคร

2. เลือก คลิกเพื่อแนบสลิป

3. รอการตรวจสอบ และการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเหรียญรางวัล

นักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังวิ่งเข้าเส้นชัย


● รายละเอียดของที่ระลึก

     ผู้สมัครทุกคนที่วิ่งสะสมระยะครบ 10.6 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังจาก

     ส่งผลการวิ่งและผ่านการตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้วภายใน 30 วัน

     ( ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท/ ท่านถัดไป +10 บาท )