วิ่งกับพี่ตูนและทีมก้าว

วิ่งกับพี่ตูนและทีมก้าว

ภาคตะวันออก

Eastern

15 มีนาคม

10 กม. ที่ จ.ชลบุรี

15 มีนาคม 10 กม. ที่ จ.ชลบุรี

200 บาท

ค่าสมัคร

สมัครเข้าร่วม
ปิดรับสมัคร 5 มีนาคม 2563 เวลา 23:59 น.

อยู่ที่ไหนก็ "ก้าว" ได้

อยู่ที่ไหนก็ "ก้าว" ได้

วิ่ง VR

Virtual Run

วิ่ง VR (Virtual Run)

16-31 มีนาคม

10 กม. ที่ไหนก็ได้

10 กม. ที่ไหนก็ได้

200 บาท

(ไม่รวมค่าส่งเหรียญ)

สมัครเข้าร่วม
ปิดรับสมัคร 14 มีนาคม 2563 เวลา 23:59 น.