ยอดบริจาคโครงการก้าวเพื่อน้อง
2
6
,
8
2
2
,
0
3
9
บาท
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดการลดหย่อนภาษีได้ที่ inbox เพจ "ก้าว"
ร่วมสะสมเหรียญรางวัล ที่คุณอาจยังมีไม่ครบจากงานวิ่งก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ เพื่อประกอบเป็นฐานปิรามิดที่สมบูรณ์ รวมถึงวิ่งเพื่อสะสมสถิติตลอด 55 วัน ร่วมกับนักวิ่งจากทั่วประเทศ
จำนวนผู้สมัครวิ่งทั้งหมด
9,348 คน
ระยะทางที่วิ่งทั้งหมด
816,169 k
จำนวนชั่วโมงที่วิ่งทั้งหมด
120,385:35:58