ยอดบริจาคโครงการก้าวเพื่อน้อง
2
7
,
0
9
2
,
3
0
9
บาท
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดการลดหย่อนภาษีได้ที่ inbox เพจ "ก้าว"
ร่วมสะสมเหรียญรางวัล ที่คุณอาจยังมีไม่ครบจากงานวิ่งก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ เพื่อประกอบเป็นฐานปิรามิดที่สมบูรณ์ รวมถึงวิ่งเพื่อสะสมสถิติตลอด 55 วัน ร่วมกับนักวิ่งจากทั่วประเทศ
จำนวนผู้สมัครวิ่งทั้งหมด
9,348 คน
ระยะทางที่วิ่งทั้งหมด
816,618 k
จำนวนชั่วโมงที่วิ่งทั้งหมด
120,458:54:28