ยอดบริจาคโครงการก้าวเพื่อน้อง
1
,
4
3
1
,
1
2
9
บาท
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดการลดหย่อนภาษีได้ที่ inbox เพจ "ก้าว"
ร่วมสะสมเหรียญรางวัล ที่คุณอาจยังมีไม่ครบจากงานวิ่งก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ เพื่อประกอบเป็นฐานปิรามิดที่สมบูรณ์ รวมถึงวิ่งเพื่อสะสมสถิติตลอด 55 วัน ร่วมกับนักวิ่งจากทั่วประเทศ