ก้าวคนละก้าวภาคใต้

** หากท่านประสงค์ต้องการปริ้นใบเสร็จย้อนหลัง สมัครสมาชิกได้ ที่นี่ **“ก้าวคนละก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคใต้

** โปรดอ่านก่อนสมัคร ลิงค์นี้สำหรับร่วมวิ่งบันทึกสถิติ ณ ลากูน่า จ.ภูเก็ต วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เท่านั้น **

เปิดรับสมัครวันที่ 19 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2562 

รายได้จากการรับสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 7 โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้
1.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
3.โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
4.โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
5.โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา
6.โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

⚫ กิจกรรมจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
จุดปล่อยตัว : ลากูน่า จ.ภูเก็ต 
พิกัด 

จุดเส้นชัย : ลากูน่า จ.ภูเก็ต
พิกัด 

ระยะทางวิ่ง : 11 กิโลเมตร

⚫ อัตราค่าสมัคร   : ราคา  200 บาท  
     เมื่อสมัครแล้ว กรุณาทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่กดสมัคร หากท่านไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

⚫ ช่องทางการชำระเงิน
1. ชำระผ่านบัตรเครดิต (ค่าบริการ 1.5 %)
2. ชำระผ่าน QR Code เพื่อสแกนชำระผ่านแอพลิเคชั่น

⚫ รายละเอียดเหรียญรางวัล
นักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังวิ่งเข้าเส้นชัย

"ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ"
     ประกอบไปด้วยเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ เป็นตัวแทนของ 5 ภาค ซึ่งแต่ละเหรียญจะมีความพิเศษที่การประดับลวดลายพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภาคลงบนเหรียญ และถ้าสะสมเหรียญได้ครบทั้ง 5 ภาคก็จะสามารถนำเหรียญมาต่อซ้อนกันให้ กลายเป็น "ถ้วยรางวัลทรงพีระมิด" ได้อีกด้วย

     พีระมิดนั้นเป็นรูปทรงอันน่าอัศจรรย์และทรงพลัง ด้วยยอดสามเหลี่ยมสูง เป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา รวมถึงการซ้อนทับของเหรียญแต่ละชิ้น ก็เป็นตัวแทนของแนวคิดว่า การรวมกันของพลังเล็กๆ สามารถทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

     สำหรับวัสดุที่ใช้ทำเหรียญนั้น พี่ตูนเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลจากขยะพลาสติก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก GC และ Srithai Superware ด้วยแนวคิดว่า นอกจากพวกเราจะสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีแล้ว  พวกเรายังเป็นพลังเล็กๆ สนับบสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยลดปริมาณขยะของประเทศไทยอีกด้วย

ออกแบบโดย : ทีมงาน Prompt Design (พี่แชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์, พี่ฝน ฐิญาฎา อัครศิณกุณ, พี่ตูน พรรณทิพา พุ่มเมือง, น้องไกด์ รัฐวิชญ์ อัคคะชัยรินทร์)

⚫ วันเวลารับหมายเลขวิ่ง
ผู้สมัครสามารถรับหมายเลขวิ่ง ณ สะพานหิน จ.ภูเก็ต  ตามรายละเอียดวันและเวลา ดังนี้
จุดรับ BIB  :  ก้าวคนละก้าว Health EXPO 
ณ สะพานหิน จ.ภูเก็ต   
พิกัด  


** หากไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับย้อนหลัง 
และไม่สามารถเข้าร่วมวิ่งบันทึกสถิติได้ทุกกรณี **
⚫ ของที่ระลึก

 
⚫ กฎกติกากิจกรรมวิ่ง 
1. ในขั้นตอนการสมัคร กรุณาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด และสามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
     2. เมื่อสมัครแล้วกรุณาทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่กดสมัคร หากชำระเงินไม่ทันในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
3. นักวิ่งต้องมาถึงจุดปล่อยตัว Block Start ก่อนเวลาปล่อยตัว 45 นาที
4. หลังจากปล่อยตัว(GUNTIME)ไปแล้ว 20 นาที นักวิ่งที่มาสาย จะไม่สามารถวิ่งออกจากเส้นชัยได้ทุกกรณี และถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึก
5. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัว (BIB) สำหรับวิ่งที่ ลากูน่า จ.ภูเก็ต ไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน 
6.หากลืมนำ BIB.มาร่วมงาน ไม่สามารถวิ่งได้ทุกกรณี
7. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบกิจกรรมได้ 
8. กิจกรรมนี้ใช้ระบบชิพจับเวลาตามมาตรฐานสากล และผู้เข้าแข่งขันสามารถทราบผลการวิ่งได้หลังจากเข้าเส้นชัย 
9. หากนักวิ่ง วิ่งออกนอกเส้นทางที่ทางผู้จัดกำหนด หรือวิ่งไม่ครบตามระยะ ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึก 
10. เนื่องจากกิจกรรมวิ่งนี้เป็นการวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนให้ 7 โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ และไม่ได้หักค่าใช้จ่ายจากการสมัคร อีกทั้งจำนวนนักวิ่งที่ร่วมสมัครมีจำนวนมาก ทางผู้จัดไม่มีการจัดเตรียมอาหาร และจุดรับฝากของ สำหรับผู้เข้าร่วมวิ่ง จึงกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้
     11. ทางผู้จัด มีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่ม จุดบริการห้องน้ำ จุดบริการปฐมพยาบาล และการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งทุกท่านตามมาตรฐานสากลของงานวิ่ง รองรับนักวิ่งจำนวน 1 แสนคน

⚫ สิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
1. ช่วงเวลาการคุ้มครอง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 12.00 น.-24.00 น.
2. พื้นที่การคุ้มครอง ตลอดเส้นทางวิ่งของกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ รวมบริเวณของกิจกรรมงานทั้งหมด
3. ในกรณีที่ท่านได้รับอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงระหว่างเวลาคุ้มครอง และอยู่ในเส้นทางวิ่งที่แจ้งไว้ กรุณาติดต่อจุดให้บริการปฐมพยาบาล เพื่อประสานงานเรื่องการขอเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดังกล่าว
     4. การใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล นักวิ่งต้องสามารถแสดงบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุล ตรงกับบัตรประชาชน) แล้วติดต่อทีมงานผู้จัด โดยท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วออกใบกำกับภาษีในชื่อของท่านที่ตรงกับที่สมัครไว้ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ท่านจะได้รับเงินเคลมคืนไม่เกิน 15 วันทำการ

⚫ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมวิ่งได้ที่ 
    LINE : @kaokonlakao