Make It Possible สู้มะเร็ง…เป็นไปได้

2019-03-21 12:49:44

Make It Possible สู้มะเร็ง…เป็นไปได้

ให้ทุกก้าวของคุณ...มีความหมายมากกว่าสุขภาพ

กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งให้มีโอกาสได้รับการรักษามะเร็งในราคาที่เข้าถึงได้ โดยรายได้ทั้งหมด ร่วมสมทบทุนกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ race.thai.run/makeitpossible
-------
วิธีการสะสมและส่งผลวิ่ง: https://bit.ly/2GQPAzN
-------

ช่วงวิ่ง: วันที่ 1-31 มีนาคม 2562

สถานที่: ที่ไหนก็ได้

ระยะวิ่ง: วิ่งสะสมระยะ 10 กิโลเมตร

ค่าสมัคร: 500 บาท

รายการของที่ได้รับในการสมัคร: บริจาค 100% ไม่หักค่าใช้จ่าย

? ? ? เสื้อและเหรียญที่ระลึก จะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุหลังการสะสมระยะเสร็จสิ้น