2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ได้รับในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 28

2019-03-21 12:22:48

2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว ได้รับในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 28

?2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว
- ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม
- เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม - เพลง : แสงสวรรค์ / ศิลปิน : BODYSLAM