รู้ที่จะเรียนหยุดยั้ง รู้ที่เคยผิดพลั้ง

2019-03-20 18:08:55

รู้ที่จะเรียนหยุดยั้ง รู้ที่เคยผิดพลั้ง
วันที่เมฆบดบัง ทางเดินชีวิต
ล้มคือธรรมดา ต้องหยุด ฟื้นกำลังวังชา
รับทุกบทเรียนจากฟ้า รับว่าใจเหนื่อยล้า
ยังศรัทธาและคอย ที่จะเรียนรู้
แพ้คือธรรมดา เข้าใจ 
หากยังมีพรุ่งนี้ อีกไกล

"...ชีวิตบางครั้งมันก็ไม่ง่าย
และอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวัง 
มาราธอนก็เช่นเดียวกัน..."

แด่...วันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ