พี่ก้อย พี่ตูน ชวนวิ่งงาน HOT DOG RUN Presented By C-Vitt

2019-03-20 18:06:53

พี่ก้อย พี่ตูน ชวนวิ่งงาน HOT DOG RUN Presented By C-Vitt
รวมพลังกันช่วยน้องหมา ? รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลม
และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ให้แก่เกาะสุนัขพุทธมณฑล

วิ่งด้วยกัน ในบรรยากาศไม้ครึ้ม บนถนนรอบพุทธมณฑล ศาลายา ระยะวิ่ง 5 และ 10 กโลเมตร
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
เวลา 06:00น. เป็นต้นไป

สมัครได้ที่ https://race.thai.run/hotdogrun2019
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 2019 เวลา 23.59 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน
---------------
ภารกิจนี้จะสำเร็จลงได้
ต้องอาศัยพลังจากพวกเราเท่านั้น!!