พี่ตูนและทีมงานก้าวลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

2019-03-20 18:02:11

พี่ตูนและทีมงานก้าวลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น