ขอร่วมส่งต่อเรื่องราวดีๆ

2019-03-20 17:57:03

ขอร่วมส่งต่อเรื่องราวดีๆ

ส่งระยะทางวิ่งและสมัครได้ที่ LINE @samitivej เป้าหมายคือ “หัวใจ 12 ดวง” ...เราจะช่วยเด็ก 12 คนให้มีหัวใจใหม่

นั่นหมายความว่าเราจะส่งค่าวิ่งมารวมกันให้ถึง 1,200,000 กม.