ก้าวของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

2019-03-20 17:48:01

ก้าวของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

หลังจากโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จบลงในปี 2561
และสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้กว่า 1,400 ล้านบาท ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎรับหน้าที่ในการจัดสรรเงินบริจาค ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่ร่วมในโครงการฯ

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ได้รับเงินบริจาคไป 130 ล้านบาท และได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มาจนครบถ้วน
หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี อยากฝากคำขอบคุณมาถึง พี่ตูน ทีมก้าว และคนไทยใจดีทุกๆ คน ที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีกว่าของชาวราชบุรีได้

ขอบคุณจากหัวใจ และพบกันใหม่เร็วๆ นี้