งานวิ่ง NITADE FUND RUN 2019 “ก้าบคนละก้าบ” ทุกก้าบเราช่วยก้าว 20 มกราคม 2562 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2019-03-08 18:19:28

งานวิ่งที่จริงจังกับทุกเรื่อง…ยกเว้น เรื่องวิ่ง NITADE FUND RUN 2019 “ก้าบคนละก้าบ” ทุกก้าบเราช่วยก้าว ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มปล่อยตัวเวลา 05.55 น. ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ลงคิวเลย เวลาเดี๋ยวค่อยนัด เจอกันที่นิเทศ จุฬาฯ ทุกบาทจากคุณร่วมสมทบทุนกับพี่ตูนเพื่อศิริราช

    งานวิ่ง NITADE FUND RUN 2019 “ก้าบคนละก้าบ” ทุกก้าบเราช่วยก้าว 20 มกราคม 2562 คณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งงานวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนกับพี่ตูน Bodyslam เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 8 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารหลังสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามให้ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสและเพื่อผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ต่อไป