เห็นผลแล้ว!! โรงพยาบาลน่าน ได้รับอุปกรณ์การแพทย์โครงการ ‘ก้าว’

2019-03-08 14:39:27

7 ตุลาคม 2561

    หลังจากจบ โครงการก้าวคนละก้าว วิ่งเพื่อการกุศลจากเบตงถึงแม่สาย รวม 55 วัน (1 พ.ย.-25 ธ.ค.2560) ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของ “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ ตูน บอดี้สแลม ซึ่งรวบรวมเงินบริจาคตลอดโครงการได้ 1,300 ล้านบาท ตูน บอดี้สแลม ก้าวคนละก้าว ภาพเฟซบุ๊ก ก้าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กระทรวงสาธารณสุข ได้ โพสต์รายละเอียดการใช้งบประมาณ ที่ได้รับจากโครงการก้าวคนละก้าว ที่ดำเนินการระดมทุนโดย ตูน บอดี้สแลม โดยงบประมาณจากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จำนวน 91 ล้านบาท ได้นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน 1. ระบบงานบริการห้องผ่าตัด จำนวน 18 รายการ งบประมาณ 40 ล้านบาท ระบบกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหาร ระบบกล้องส่องตรวจรักษาข้อ เตียงผ่านตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องจี้ห้ามเลือด ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องปั่นแยกโลหิต 2. ระบบโรคหัวใจ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 19 ล้านบาท เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียง (ECHO) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องตรวจสมรรถนภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง เครื่องช่วยหายใจ 3. พัฒนางานห้องฉุกเฉินระบบการส่งต่อ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 13 ล้านบาท เครื่องติดตามสัญญาณชีพในรถพยาบาลรักษาทางไกล (Telemedicine) รถพยาบาลเครื่องช่วยปั๊มพื้นคืนชีพ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 4. ครุภัณฑ์เร่งด่วน จำนวน 12 รายการ งบประมาณ 19 ล้านบาท เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ยูนิตทำฟัน เครื่องเอกซเรย์ฟัน เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ กล้องถ่ายภาพจอประสาท เครื่องตรวจวัดลานสายตา โดยครุภัณฑ์ใน 4 หมวดดังกล่าวได้มอบแก่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่าน

    หลังจากจบ โครงการก้าวคนละก้าว  วิ่งเพื่อการกุศลจากเบตงถึงแม่สาย รวม 55 วัน (1 พ.ย.-25 ธ.ค.2560) ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของ “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ ตูน บอดี้สแลม ซึ่งรวบรวมเงินบริจาคตลอดโครงการได้ 1,300 ล้านบาท

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กระทรวงสาธารณสุข ได้ โพสต์รายละเอียดการใช้งบประมาณ ที่ได้รับจากโครงการก้าวคนละก้าว ที่ดำเนินการระดมทุนโดย ตูน บอดี้สแลม โดยงบประมาณจากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จำนวน 91 ล้านบาท ได้นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน 

1. ระบบงานบริการห้องผ่าตัด จำนวน 18 รายการ งบประมาณ 40 ล้านบาท ระบบกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหาร ระบบกล้องส่องตรวจรักษาข้อ เตียงผ่านตัด โคมไฟผ่าตัด เครื่องจี้ห้ามเลือด ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องปั่นแยกโลหิต

2. ระบบโรคหัวใจ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 19 ล้านบาท เครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียง (ECHO) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องตรวจสมรรถนภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง เครื่องช่วยหายใจ

3. พัฒนางานห้องฉุกเฉินระบบการส่งต่อ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 13 ล้านบาท เครื่องติดตามสัญญาณชีพในรถพยาบาลรักษาทางไกล (Telemedicine) รถพยาบาลเครื่องช่วยปั๊มพื้นคืนชีพ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

4. ครุภัณฑ์เร่งด่วน จำนวน 12 รายการ งบประมาณ 19 ล้านบาท เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกแรกเกิด ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ยูนิตทำฟัน เครื่องเอกซเรย์ฟัน เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ กล้องถ่ายภาพจอประสาท เครื่องตรวจวัดลานสายตา

โดยครุภัณฑ์ใน 4 หมวดดังกล่าวได้มอบแก่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดน่าน