นี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่สุด ในการช่วยทารกแรกเกิด ที่เกิดก่อนกำหนด...

2019-04-03 16:02:17

นี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่สุด ในการช่วยทารกแรกเกิด ที่เกิดก่อนกำหนด...

“พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” อีกหนึ่งโครงการดี ๆ จาก คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่ได้ ‘มอบตู้อบเด็ก ทารกแรกเกิด’ ให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ไม่เพียงพอ

คิง เพาเวอร์ ได้มอบตู้อบเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เพราะความสำคัญของการเกิดและชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม ทารกที่มีความพร้อม จะเติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญของสังคมต่อไป...