พรุ่งนี้เปิดขายบัตรแล้วฮับ..

2019-04-03 15:56:12

พรุ่งนี้เปิดขายบัตรแล้วฮับ..
--------------------
เมื่อภารกิจช่วยน้องหมากลับมาอีกครั้ง
เราจึงต้องการพลังจากนักวิ่งทุกคน

กับการวิ่งการกุศลเพื่อซื้ออุปกรณ์คลายร้อนให้น้องหมา
ซึ่งอยู่ท่ามกลางแดดร้อนของพื้นที่เกาะสุนัข พุทธมณฑล

HOT DOG RUN
Presented By C-Vitt
วิ่งด้วยกัน ในบรรยากาศไม้ครึ้ม บนถนนรอบพุทธมณฑล ศาลายา ระยะวิ่ง 10 กโลเมตร (ระยะเดียว)
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
เวลา 06:00น. เป็นต้นไป
บัตรราคา 800 บาท
พร้อมเสื้อลาย "น้องหมาน่าร้อน"
และเหรียญ "พัดลมสุดคูล"

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อพัดลม
และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ให้แก่เกาะสุนัขพุทธมณฑล

พิเศษ! Early Bird วันที่ 15-31 มกราคมนี้เท่านั้น
ราคาบัตร 600 บาท

ภารกิจนี้จะสำเร็จลงได้
ต้องอาศัยพลังจากพวกเราเท่านั้น!!