โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ

2019-04-03 15:44:13

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอเชิญ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 
"โครงการก้าวคนละก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาล

โดยมีคุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ร่วมงานในครั้งนี้

ณ โถงพิธีการชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 24 ม.ค. (พรุ่งนี้) เวลา 09.30 น.