ภาพบรรยากาศงานการมอบเงินบริจาค

2019-04-03 15:43:14

ภาพบรรยากาศงานการมอบเงินบริจาค ครั้งที่ 1 จากโครงการลดวันละถุงคุณทำได้ 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา 
โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท 
ที่ได้จากการลดถุงพลาสติกจำนวน 125,000,000 ใบ

โครงการดีๆแบบนี้ยังมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที 31 มีนาคม 2562

ขอให้เพื่อนๆช่วยกันต่อไปนะครับ